Nyní se zjednoduší přístup do posilovny novým zájemcům o cvičení u nás. Jak si již někteří všimli, tak na plotě u vstupu do posilovny se nainstalovala schránka s číselným kódem, která obsahuje klíče od branky a čip sloužící k otevření dveří.

Teď už stačí jen kontaktovat p. Doubala na tel. čísle 733 484 999, který vysvětlí, jak nová služba funguje a poté Vám sdělí číselnou kombinaci na otevření schránky.

Nenechavce upozorňujeme, že schránka je pod stálým dohledem kamery. Kód se každý den aktualizuje.