Podmínky plateb:

 • minimální platba vždy na jeden kalendářní měsíc nebo více měsíců ( dle vlastního rozhodnutí )
 • platba na následující kalendářní měsíc bude vždy uhrazena nejpozději poslední den uhrazeného měsíce
 • nebude-li platba UHRAZENA do 5. dne kalendářního aktuálního měsíce bude čip automaticky ZABLOKOVÁN ( nebude umožněn vstup )
 • zrušení blokace vstupního čipu za POPLATEK 100 Kč.
 • blokace UVOLNĚNA do 48 hodin ( 2 kalendářních dnů )
 • vpuštění klienta s čipem v blokaci do Gymu bude bráno jako porušení podmínek

UPOZORNĚNÍ!!!

Pokud klient , který bude mít z důvodu neuhrazené platby zablokovaný vstupní čip a bude vpuštěn do Gymu jiným klientem, toto jednání bude bráno jako porušení podmínek a i čip tohoto klienta bude na daný měsíc zablokován bez náhrady platby.

Podmínky ukončení:

 • své ukončení oznámíte telefonicky panu R. Doubalovi na tel. 733 484 999, vždy do posledního dne uhrazeného měsíce, stejně tak vrácení klíče a čipu
 • při nedodržení podmínek ukončení bude odečteno 150,- Kč z vratné zálohy
 • při včasném vrácení klíče + čipu bude záloha vrácena v plné výši 250,- Kč

PLATBY:

 • vratná záloha na klíč + čip………………………………250,-Kč
 • PERMANENTKA měsíční………………………………….500,-Kč
 • odblokování čipu……………………………………………..100,-Kč
 • nedodržení podmínek ukončení……………………150,-Kč

Zapsáno a schváleno předsedou oddílu Rostislav Doubal