Nebude-li měsíční předplatné uhrazeno do 5. Dne v měsíci …….100 KČ pokuta

Nebude-li měsíční předplatné uhrazeno do 10. Dne v měsíci …..200 KČ pokuta

Nebude- li měsíční předplatné uhrazeno ani poté budou dlužníkovi odebrány klíče a bude mu zamezen vstup do GYMU !! Včasnost plateb kontroluje p. R. Doubal nebo jakákoliv odpovědná osoba pomocí formuláře a kamerového systému.