Platba za používání posilovny bude probíhat vždy 1. den aktuálního měsíce (příklad-platba na duben 2020 bude provedena 1.dubna 2020). Ti, kteří si předplácejí delší období, provedou platbu 1.den v měsíci, který již nemají zaplacený.
Cena permanentky činí :(450,-kč/měsíc).
Vámi zvolenou částku vhoďte do kasičky, připevněné na zdi v chodbě. S touto částkou vhoďte také lístek s Vaším jménem, výši částky a měsícem, který si předplácíte a to vše vložte do igelitového pytlíku. V momentě vhození částky do kasičky, zašlete zprávu na tel. č.:733484999, že platba proběhla.
Dodržujte, prosím, všichni tyto termíny platby. V případě, že se rozhodnete již dále posilovnu nenavštěvovat, informujte neprodleně o tomto rozhodnutí předsedu oddílu R. Doubala na tel. 733484999 a dohodněte si s ním způsob vrácení klíčů od posilovny.
Těm, kteří částku na příslušný měsíc nezaplatí, budou odebrány klíče od posilovny. Klíče budou odebrány také tomu, kdo umožní jiné osobě vstup do posilovny bez placení. 
                                                                            R.Doubal, J. Morávek