Untitled Page
DENNÍ VSTUP
50 Kč
- jednorázové vstupné
- vstup pouze s doprovodem
MĚSÍČNÍ VSTUP
450 Kč
- Neomezený vstup
-Vlastní klíče
- Při platbě na 3 měsíce dopředu cena
350 Kč za měsíc
ODDÍL
400 Kč
- Roční poplatek
-Vlastní klíče
Neomezený vstup i pro rodinné příslušníky

PODMÍNKY PLATEB!ZPŮSOB PLATBY! (permanentka)
Platba za používání posilovny bude probíhat vždy 1. den aktuálního měsíce (příklad-platba na duben 2020 bude provedena 1.dubna 2020). Ti, kteří si předplácejí delší období, provedou platbu 1.den v měsíci, který již nemají zaplacený.
Cena permanentky činí :(450,-kč/měsíc).
. Jelikož si však velmi vážíme Vaší přízně, rozhodli jsme se pravidelným a věrným návštěvníkům vyjít vstříc. Pokud zájemce vždy uhradí poplatek najednou na tři následující měsíce(1050,-kč), cena permanentky bude činit (350,-kč/měsíc).
.Vámi zvolenou částku vhoďte do kasičky, připevněné na zdi v chodbě. S touto částkou vhoďte také lístek s Vaším jménem, výši částky a měsícem, který si předplácíte a to vše vložte do igelitového pytlíku. V momentě vhození částky do kasičky, zašlete zprávu na tel. č.:733484999, že platba proběhla.
Dodržujte, prosím, všichni tyto termíny platby. V případě, že se rozhodnete již dále posilovnu nenavštěvovat, informujte neprodleně o tomto rozhodnutí předsedu oddílu
R. Doubala na tel. 733484999 a dohodněte si s ním způsob vrácení klíčů od posilovny.
Těm, kteří částku na příslušný měsíc nezaplatí, budou odebrány klíče od posilovny. Klíče budou odebrány také tomu, kdo umožní jiné osobě vstup do posilovny bez placení. 
                                                                            R.Doubal, J. Morávek


SYSTEM POKUT


Nebude-li měsíční předplatné uhrazeno do 5. Dne v měsíci .......
100 KČ pokuta

Nebude-li měsíční předplatné uhrazeno do 10. Dne v měsíci .....
200 KČ pokuta

Nebude- li měsíční předplatné uhrazeno ani poté budou dlužníkovi odebrány klíče a bude mu zamezen vstup do GYMU !! Včasnost plateb kontroluje p. R. Doubal nebo jakákoliv odpovědná osoba pomocí formuláře a kamerového systému.
.